เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี
2. ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต หรือสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 15 วัน นับจากวันรับสินค้า โดยติดต่อผ่านทางอีเมล customerservice@lamy.co.th พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อแสดงความจำนงในการเปลี่ยนสินค้า
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการคืนสินค้า
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า สำหรับสินค้าที่ลดราคาพิเศษ (SALE)
2. กรณีคืนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับตอนนำส่ง ป้ายราคาสินค้าคงอยู่ครบถ้วน ไม่ผ่านการใช้งาน
3. แจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันรับสินค้า โดยติดต่อผ่านทางอีเมล customerservice@lamy.co.th พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อแสดงความจำนงในการคืนสินค้า
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ขั้นตอนการคืนสินค้า
1. แจ้งความจำนงในการคืนสินค้า ผ่านทางอีเมล customerservice@lamy.co.th กรุณาระบุหมายเลขการสั่งซื้อ รุ่นสินค้าที่ต้องการคืน และ บัญชีธนาคาร (สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง)
2. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับสินค้าคืนเท่านั้น
 
เงื่อนไขการคืนเงิน
1. เมื่อมีการยกเลิกการสั่งซื้อ คืนสินค้า หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบ
2. วิธีการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อ หากเป็นการจ่ายเงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง กรุณาแจ้งเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินคืน
การคืนเงินจะเริ่มขึ้นเมื่อสินค้ากลับเข้าสู่คลังสินค้าและผ่านการตรวจเช็คสภาพสินค้า โดยมีรายละเอียดระยะเวลาการคืนเงิน ดังนี้
- บัตรเครดิต/ เดบิต: คืนเงินภายใน 30-45 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน*
- เก็บเงินปลายทาง: คืนเงินภายใน 15-30 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน**
หมายเหตุ :
*ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรอบบิลการชำระรายเดือนของแต่ละธนาคาร
**หากยังไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาสอบถามกับทางธนาคารเจ้าของบัตร หรือ สามารถติดต่อได้ที่ customerservice@lamy.co.th หรือ 02-790-4000 ต่อ 4888  (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10:00 น. – 16:00 น.)