นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์นี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เรายึดมั่นเคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของคุณ เหตุผลดังนี้ยังใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเยี่ยมชมและใช้เว็บไซต์นี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ ในขณะที่เรายังคงมุ่งพัฒนาที่จะนำผลิตภัณฑ์มาสู่ออนไลน์ เรายังจะทำให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้สอดคล้องไปกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ
หลักความเป็นส่วนตัวของเรา
1. ความโปร่งใส
เราต้องการให้คุณทราบถึงข้อมูล และวิธีการเก็บข้อมูลที่เราได้/จัดเก็บ/รวบรวมระหว่างที่คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
2. ทางเลือก
เราจะเสนอทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลที่เราและคู่ค้าที่เราไว้ใจจะนำไปใช้ได้
3. ความถูกต้องของข้อมูล
เราจะรับผิดชอบต่อการดูแลปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บจากเว็บไซต์ผ่านเทคโนโลยีที่ปลอดภัยเชื่อถือได้
ข้อมูลที่ถูกเก็บ
1. ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บ
ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ (“พีไอไอ”) ข้อมูลใดๆที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณจะถูกพิจารณาเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ หรือ พีไอไอ ข้อมูลนี้รวมถึงแต่ไม่จัดเพียงแค่ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ และข้อมูลบัตรเครดิต
2. ข้อมูลการเรียกดู
ข้อมูลที่เก็บจากกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ผ่านเทคโนโลยี อาทิเช่น คุ๊กกี้และบีคอน หมายถึงข้อมูลการเรียกดู ข้อมูลการเรียกดูนี้เชื่อมต่อกับไอพีที่ไม่ระบุตัวตน ไม่ได้เชื่อมต่อถึงคุณโดยเฉพาะ ข้อมูลเหล่านี้คือพีไอไอ
3. ข้อมูลที่คุณโพสต์
ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นพีไอไอหรือไม่ ในส่วนที่เป็นสาธารณะของโซเชียลเน็ตเวิร์ค ในส่วนเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา และอื่นๆ ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ เพราะฉะนั้นหากคุณไม่ต้องการให้เปิดเผย กรุณาไม่โพสต์ข้อมูลเหล่านั้น
4. ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล
เราเป็นผู้เก็บข้อมูลจากคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณผ่านบุคคลที่สาม คู่ค้าทางธุรกิจที่เราไว้ใจอาจเก็บข้อมูลจากคุณเช่นกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลพัฒนาเว็บไซต์และให้บริการที่ตรงต่อความสนใจของคุณ “เรา” ในที่นี้จึงอาจหมายรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่เราไว้ใจด้วย