ปากกา LAMY scribble

For powerful sketching and accurate note-taking.

 

LAMY scribble

 

ปากกาลูกลื่นหรือดินสอกดสองขนาดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการร่างภาพ รูปแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่โดดเด่น

ออกแบบ: Hannes Wettstein

ปากกา LAMY scribble
รางวัล
iF Industrie Forum Design

ปากกา LAMY scribble

ปากกา LAMY scribble