ปากกา LAMY pico

ใช้ได้จริงอย่างน่าประหลาดใจ

 

ขนาดเล็กและจับถนัดมือ LAMY pico เป็นครั้งแรกที่แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เมื่อขยายออก

ปากกาพกพา นวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนเป็นปากกาลูกลื่นเมื่อขยายออกเต็มที่ด้วยกลไกการกดที่ซับซ้อน

 

ออกแบบ: Franco Clivio

ปากกา LAMY pico
ปากกา LAMY pico
ปากกา LAMY pico
ปากกา LAMY pico
ปากกา LAMY pico
รางวัล
iF Industrie Forum Design red dot Design Award Design Award of the Federal Republic of Germany

 

 Designer : Franco Clivio

explains the workings of the twist-action fountain pen LAMY dialog 3.

ปากกา LAMY pico