ปากกา LAMY joy

สร้างแรงบันดาลใจในการเขียนเชิงสร้างสรรค์

 

เครื่องเขียนที่เหมาะสำหรับการแสดงบุคลิกภาพและความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ LAMY joy เป็นปากกาหมึกซึมประดิษฐ์ตัวอักษรที่กระตุ้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ความกว้างของหัวปากกาที่แตกต่างกันสามแบบรับประกันการเขียนด้วยลายมือที่แสดงออกทุกวันในขณะที่เชี่ยวชาญงานประดิษฐ์ตัวอักษรที่ซับซ้อน

ปากกา LAMY joy
ปากกา LAMY joy
รางวัล
red dot Design Award

ปากกา LAMY joy