ปากกา LAMY 2000

โมเดิร์นคลาสสิก

 

ปากกา LAMY 2000 เขียนประวัติการออกแบบมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2509 ในฐานะที่เป็นคลาสสิกเหนือกาลเวลายังคงเป็นหนึ่งในเครื่องเขียนที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

ออกแบบ: Gerd A.Müller

ปากกา LAMY 2000
ปากกา LAMY 2000
รางวัล
iF Industrie Forum Design red dot Design Award

Gerd A. Müller.

Gerd A. Müller เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2475; เขาเรียนที่ Werkkunstschule Wiesbaden ก่อนที่จะทำงานเป็นนักออกแบบที่ Braun AG ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ถึง 2503

ปากกา LAMY 2000

ปากกา LAMY 2000