LAMY ปากกาดิจิทัล safari twin pen all black EMR

LAMY ปากกาดิจิทัลรุ่น safari twin pen all black EMR

จากการออกแบบของปากกา 2 ระบบในด้ามเดียวกัน LAMY safari ปากกาแบบ 2-in-1 นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อการใช้งานแบบยืดหยุ่นเหมาะกับในยุคปัจจุบันนี้ โดยมี 2 ระบบ คือ

หัว EMR- digital pen ใช้เขียนบนสื่อดิจิทัล (แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก) และ Ballpoint pen หัวปากกาลูกลื่นใช้เขียนบนสื่ออนาล็อก (กระดาษ)

LAMY safari twin pen all black EMR ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกไว้ในด้ามเดียวกัน

โดยมีระบบการเขียนดิจิทัล และปากกาลูกลื่นในด้ามเดียวกัน ซึ่งใช้กลไกการหมุนเพื่อสลับไปมาระหว่าง 2 ระบบนี้

 • 2in1 / กลไกการหมุน
 • ปากกาลูกลื่นรีฟิลรุ่น LAMY M 21 สีดำ
 • หัวปากกาที่แตกต่างกัน สำหรับพื้นผิวที่เขียนบนดิจิทัลและกระดาษ
 • ปลายหัวปากกาที่สามารถเปลี่ยนได้ R 0.35
 • เทคโนโลยี: Wacom EMR (สิทธิบัตร)
 • ผลิตภัณฑ์นี้ มาแทนที่ standard stylus
 • ระดับแรงดันมากกว่า 4,000 ระดับ
 • Palm rejection (การตรวจจับฝ่ามือ)
 • การทำงานแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่/ แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ)
 • วัสดุด้ามพลาสติก ABS
 • คลิปหนีบโลหะสีดำ
 • ด้ามจับถนัดมือทำจากพลาสติก

List of compatible EMR devices

LAMY ปากกาดิจิทัล safari twin pen all black EMR